Borháló
Background Image

Pontgyűjtő akció játékszabályzat
Pontgyűjtő akció részvételi szabályzata

A VINOTREND Kft. (székhely: 2013 Pomáz, Céhmester utca 22.; adószám: 25411809-2-13) a továbbiakban: ”Szervező”) által szervezett promócióban (továbbiakban: ”Promóció”) azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy vehet részt, aki a Magyarország közigazgatási határain belül található bármely Borháló üzletben a promóció időtartama alatt tetszés szerinti bármilyen terméke(ke)t vásárol esetenként (tranzakciónként) legalább 2.000,- (kétezer) Ft értékben, és az ezért a pénztári fizetést követően kapott „hűségpecsétekből” a Szervező által ingyenesen biztosított gyűjtőfüzetekbe legalább 10 vagy 20 db-ot, a gyűjtőfüzetben meghatározott módon, szabályosan összegyűjt, továbbá elfogadja és teljesíti a jelen szabályzatban leírt valamennyi további feltételt (továbbiakban: ”Résztvevő”). A vásárláskori blokk végösszeg minden esetben (tranzakcióban) el kell, hogy érje az 2000,- (kétezer) Ft-ot, vagy annak egész többszörösét ahhoz, hogy a vásárló a hűségpecsét(ek)re jogosult legyen (pl. 1.999,- Ft-os blokk végösszeg esetén nem jár pecsét, a blokkon minimum 2.000 Ft-nak kell szerepelnie minden esetben). A hűségpecsétek vásárlás során elköltött 2.000,- Ft-onként járnak. Nem jár hűségpecsét abban az esetben, ha Résztvevő a vásárlása során Borháló kártyáján gyűjtött pontokat vált be.

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

1. A Promóció időtartama

A pecsétgyűjtés és a matricabeváltás egyidejűleg 2021. november 24. és 2022. január 15. napjai között lehetséges. A Résztvevőknek az adott időtartam lejárta után sem pontot gyűjteni, sem azt beváltani nem áll módjukban. Mindkét időszak határidejét a Szervező egyoldalúan meghosszabbíthatja. A Promóció az árukészlet erejéig, de legkésőbb 2022. január 15. napjáig érvényes.

2. A pecsétek gyűjtésével, beváltásával kapcsolatos tudnivalók, szabályok:

A pontgyűjtő időtartam alatt a Résztvevő Borháló üzletekben történő vásárlásnál, a pénztárnál teljesített minden, legalább 2.000 Ft-ot elérő fizetés után, 2.000 Ft-onként az eladótól kap egy darab "BH" logós pecsétet (továbbiakban: „Pecsét "vagy "Hűségpecsét" vagy "Hűségpont”). Az egyes 2.000 Ft-okon felüli, de az újabb 2.000 Ft-ot el nem érő összeg után Pecsét nem jár. Ugyancsak nem jár Pecsét a Borháló kártyán gyűjtött pontok beváltásával történt vásárlás után. A Hűségpont kiadás alapjául a blokkon végösszegként szereplő forintösszeg szolgál. Az eladó a Pecsét(ek)et a pénztárnál való fizetés után azonnal jogosult kiadni. A pénztártól való távozást követően Pecsét utólagosan nem adható ki, emiatt reklamációt a Szervező nem fogad el. A Résztvevők a pénztárnál kapott Pecséteket, a pénztárban kapott, szabadon elvehető gyűjtőfüzet(ek) arra szolgáló oldalán, az ott kijelölt helyekre, egymástól jól elkülöníthetően és felismerhetően bepecsételve gyűjthetik. A gyűjtőfüzetbe csak a Borháló üzletekben kiadott speciális Pecsét üthető be.

Egy gyűjtőfüzetbe csak a füzet elején feltüntetett kibocsájtó üzletben történt vásárlások után gyűjtött Pecsétek bélyegezhetők be és az ajándékokra történő beváltására is csak a füzetkibocsájtó üzletben van lehetőség. Több Borháló üzlettől is lehet Résztvevőnek külön gyűjtőfüzete, de 1 füzetbe csak 1 üzlet Pecséteit gyűjtheti, ezért a Pecséteket a vásárláskor mindig be kell a helyszínen nyomdázni.

10 db összegyűjtött Pecsét esetén dönthet a Résztvevő, hogy kéri az ajándék bort vagy tovább gyűjti a matricákat. 

Választható ajándékborok: Szentpéteri Generosa (0,75L) vagy Mészáros Pál Chardonnay (0,75L) vagy Feind Play Fehér Gyöngyözőbor (0,75L) vagy Tokaji Csillagút Szamorodni Édes (0,5L) vagy egy üveg, az üzlet által erre a célra kijelölt termékek közül.

20 összegyűjtött Pecsét után Résztvevő a Pecséteket beválthatja egy 6 darabos pálinkáspohár készletre vagy egy darab dekantálóra.

Ha Résztvevő kéri a Pecsétei bármelyik ajándékra történő beváltását, akkor a Pecsétek gyűjtését elölről kell kezdeni és a gyűjtőfüzetet le kell adnia az üzletben. 

Az összegyűjtött Pecsétek ajándékra történő beváltására 2022.01.15-ig van lehetőség. Ezt követően a pontgyűjtő füzet és az összegyűjtött  Pecsétek érvénytelenné válnak.

A gyűjtőfüzet nem használható fel annak elvesztése, megrongálódása, elázása vagy a Pecsétek számának és eredetiségének megállapítását akadályozó bármilyen elváltozása esetén, amely esetben a Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben. A Szervezőnek az elveszett, ellopott, megsérült, használhatatlanná vált gyűjtőfüzetet, Pecsétet nem áll módjában pótolni és a Szervező ezzel összefüggésben felelősségét kizárja.

A külön pontgyűjtő füzetbe benyomdázott Pecsétek nem vonhatóak össze. A Pecsétek készpénzre nem válthatóak, és csak ezen akcióban használhatóak fel. Csak olyan pontgyűjtő füzet váltható be ajándékra, amelyikben 10 vagy 20 Pecsét van benyomdázva.

Abban az esetben, ha a pontgyűjtő füzetbe több pont került bepecsételésre, mint amennyi az igényelt ajándék igénybevételéhez szükséges, úgy a pontkülönbözet elveszik.  Fennmaradó hűségpontot Szervezőnek nem áll módjában visszaadni. A Pecsétek készpénzre nem válthatóak.

A Pecsétek ajándékra történő beváltásakor a Résztvevő átnyújtja a pénztárosnak a gyűjtőfüzetet, aki ellenőrzi a Hűségpontok eredetiségét, mennyiségét. A jelen pontban hivatkozott, felhasználást lehetetlenné tevő esetekben az eladó a Szervező nevében jogosult megtagadni az ajándék beváltását, amely esetben a Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben. Amennyiben a pénztáros mindent rendben talál, a gyűjtőfüzetet magánál tartja és az ajándékot átadja a Résztvevőnek.

3. Nem eredeti Pecsétek ajándékra nem válthatóak be. A Pecsétek bármely típusú sokszorosítása illetve hamisítása, valamint ezek beváltásának megkísérlése tilos és jogi eljárást von maga után.

4. A Résztvevő a promócióban történő részvételével minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen részvételi szabályzat rendelkezéseit.

5. A gyűjtőfüzetek hiányosságáért/hibájáért, az ajándék átadásának a Résztvevőnek felróható elmaradásáért, ill. az ajándék átadása során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

6. A Hűségpontok másra át nem ruházhatók és készpénzre, ill. a jelen promóció Ajándék termékein kívüli más termékre át nem válthatók.

7. A promócióban való részvétel a Résztvevő részéről nyilatkozattételnek minősül arra nézve, hogy a gyűjtőfüzetet kizárólag saját felelősségükre használják. A Szervező minden, a gyűjtőfüzetek birtoklásával kapcsolatos vita esetére nézve a felelősségét teljes egészében kizárja.

9. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztatassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket.

10. Bármilyen kérdés, észrevétel esetén állunk a fogyasztók rendelkezésére az info@borhalo.com e-mail címen.

Pomáz, 2021.11.20.

Vinotrend Kft.


Kizárólag a Borhálónál

Iratkozz fel hírlevelünkre