Karácsonyi nyereményjáték 2023

Nyereményjáték szabályzat 2023.11.20.

A „Karácsonyi ajándéksorsolás" nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata.
 

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Vinotrend Kft. (továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Borháló franchise hálózat üzleteiben (továbbiakban: Üzletek) és a www.borhalo.hu weboldalon meghirdetett Karácsonyi ajándéksorsolásnyereményjátékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

A játékszervező neve: Vinotrend Kft.

(székhely: 2013 Pomáz, Céhmester u. 22. Adószám: 25411809-2-13)

2. Kik vehetnek részt a játékban?

§ A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, Borháló törzsvásárlói kártyával (a továbbiakban: Borháló kártya) rendelkező, teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

§ A Játékban cselekvőképtelen személy törvényes képviselője útján sem vehet részt.

§ A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A játék időtartama: 2023.11.20. 12:00 órától 2023.12.31. 00:00 óráig.

Heti sorsolás nyerteseinek száma:

- Üzletenként 1 fő hetente összesen 5 alkalommal és

- borhalo.hu oldalon vásárlók közül 1 fő hetente összesen 5 alkalommal.

Főnyeremény sorsolás nyerteseinek száma: 1 fő 

Nyertesek kiválasztása: véletlenszerű sorsolással kiválasztva, a játék feltételeinek megfelelő játékosok között kisorsolva.

Nyeremény: Üzletenként és a webshopos vásárlók közül hetente 1 fő a játék győztese, akik egy-egy palack bort kapnak ajándékba, (tehát 41 Borháló üzlet esetén hetente 41 palack valamint hetente plusz 1 palack nyeremény kerül kisorsolásra a webshopos vásárlók között), illetve 1 fő nyeri meg a fődíjat.

A nyereményt személyesen lehet átvenni abban a Borháló üzletben, amelyik üzletben az a vásárlás történt, amivel nyert a nyereménysorsoláson. A borhalo.hu weboldal vásárlói közül kisorsolt nyertesnek futárszolgálattal juttatja el a Szervező a nyereményüket a Nyertesek által megadott címre.
Az átvétel módját Szervező a Nyertesekkel e-mailben vagy telefonon egyezteti.

A Szervező – előre nem látható körülmények esetére – fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt egy másik – a korábbi nyereménnyel megegyező vagy annál magasabb értékű – nyereménnyel helyettesítse. Szervező ezzel kapcsolatban semminemű kifogást vagy panaszt nem köteles elfogadni és azt kivizsgálni azzal, hogy a Játékos a helyettesítő nyereményt jogosult mindennemű térítési igény nélkül visszautasítani.

A sorsolás időpontjai és az adott sorsoláson kisorsolt nyeremények:

2023.11.27. Váli Olaszrizling Válogatás 2022 0,75L - 1 palack/Borháló üzlet

2023.12.04. Pastor Görögszó Reserve 2019 0,75L - 1 palack/Borháló üzlet

2023.12.11. Malatinszky Noblesse Merlot 2013 0,75L - 1 palack/Borháló üzlet

2023.12.18. L`Hoste Brut Nature Champagne pezsgő 0,75L - 1 palack/Borháló üzlet

2024.01.03. Dissegna Prosecco DOC Rosé Extra Dry pezsgő 0,75L - 1 palack/Borháló üzlet

2024.01.10. 2 éjszaka 2 fő részére a Hotel Merops**** Mészáros Borhotelben (cím: Szekszárd, Kossuth Lajos u. 19, 7100) reggelis ellátással, prémium szobában, wellness használattal és az érkezés napján borkóstolóval, ami mellé borkorcsolyát szolgálnak fel. A nyeremény felhasználható 2024 február 29-ig hétköznaponként. - 1 db fődíj kerül kisorsolásra az összes Borháló kártyájuk használatával 2023.11.20. és 2023.12.31. között a Borháló üzletekben (kivéve a Borháló Római és a Boráhló Óbuda üzeltekben) vásárló között.

A sorsolás módja: a https://wheelofnames.com/ oldalon történik. 

A Nyerteseket e-mailben értesítjük a Nyereményéről.

A játékban részt vevők: A játékban azok a vásárlók veszenk részt, akik valamely üzletben (üzletlista: https://www.borhalo.com/uzletvalaszto.php) kivéve a Boráhló Római és a Borháló Óduba üzletekeben vagy a www.borhalo.hu oldalon Borháló kártyájuk felhasználásával vásárolnak és a vásárlásuk rögzítésre kerül a Borháló törzsvásárlói rendszerében. A vásárlás értéke nincs meghatározva. A nyereménysorsolásokban egy vásárló annyiszor vesz részt, ahány alkalommal Borháló kártyájával vásárolt.

Az egyes sorsolásokban részt vevő vásárlók a következők:

2023.11.27e-i sorsolás: akik 2023.11.20. 12:00 óra és 2023.11.26. 24:00 óra között vásároltak Borháló kártyájuk felhaszálásával

2023.12.04-ei sorsolás: akik 2023.11.27. 00:00 és 2023.12.03. 24:00 óra között vásároltak Borháló kártyájuk felhaszálásával

2023.12.11-ei sorsolás: akik 2023.12.04. 00:00 és 2023.12.10. 24:00 óra között vásároltak Borháló kártyájuk felhaszálásával

2023.12.18-ei sorsolás: akik 2023.12.11. 00:00 és 2023.12.17. 24:00 óra között vásároltak Borháló kártyájuk felhaszálásával

2024.01.03-ei sorsolás: akik 2023.12.18. 00:00 és 2024.12.31. 24:00 óra között vásároltak Borháló kártyájuk felhaszálásával

2024.01.10-ei fődíj soroslás: akik 2023.11.20. 12:00 és 2023.12.31. 24:00 óra között vásárltak Borháló kártyájuk felhasználásával.

A nyerteseket a vásárlók közül véletlenszerűen választjuk ki online sorsolóprogram segítségével. Egy vásárló, annyi alkalommal vesz részt egy sorsolásban vagy annyi sorsolásban vesz részt, ahány alkalommal vásárolt a játék időtartama alatt Borháló kártyája felhasználásával.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertesek a 3. pontban részletezett nyereményeket kapják meg.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertest gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva sorsoljuk a következő számítógépes online sorsolóprogram segítségével: https://wheelofnames.com

A nyertesek nevét a Szervező Facebook oldalán, weboldalán és az üzletekben tesszük közzé legkésőbb a sorsolás időpontját követő 72 órán belül.

A nyertesek nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

§ ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

§ ha az értesítőe-mailt követő 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a nyereményátadó üzlettel vagy az e-mail feladójával.

§ ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertesekkel a kapcsolatot;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel e-mailben egyeztetjük a nyeremény átvételének részleteit. 

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre.

A nyertesek személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertesek személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertesek nem az üzenetváltásban foglaltaknak megfelelően járnak el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyereményt személyesen lehet átvenni Üzletekben történt vásárlás esetén abban az üzletben, ahol az a vásárlás történt, amivel nyert; webshopos várálás esetén a Szervező juttatja el a nyereményt a Nyertesek által megadott címre. Az átvétel módját Szervező a Nyertesekkel e-mailben egyezteti.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

A nyeremények átvételének legkésőbb 2024.01.22-ig meg kell történnie. Amennyiben 2023.01.22-ig nyertes a nyereményét nem veszi át, úgy elveszíti azt, a későbbiekben nem lesz jogosult a nyereményre.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertesek részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertesek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határidőig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban:

§ hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény átadása céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

§ feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyereménye átadása céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.

9. A Szervező jogai

A Vinotrend Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Vinotrend Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

A Vinotrend Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező weboldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. Minden Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

10. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

A Játékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik e-mail címükkel leíratkoztak a Borháló értesítéseiről vagy az Ügyfélkártya rendszerében érvénytelen e-mail címmel vannak rögzítve, mivel ebben az esetben a Szerezőnek nincs módja értesíteni a Játékost.

11. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Szervező: Vinotrend Kft.

Pomáz, 2023.11.20.Iratkozz fel hírlevelünkre